Zmena adresy Nové Zámky

Dovoľujeme si oznámiť klientom ÚNSS, že miesto poskytovania sociálnych služieb KS ÚNSS Nitra od 16.4.2021 bude na novej adrese :

Adresa: Hlavné námestie 7, bývalý dom Odborov, Nové Zámky
Deň: prvý piatok v mesiaci
Čas: 8:30 – 12:30
Kontakt: 0949272205, 037/741 8115

Prajeme pekný deň.

Kolektív KS ÚNSS Nitra