Krajské stredisko ÚNSS v Nitre

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

OZNAM – Zatvorené KS ÚNSS v Nitre

Vážení klienti, rodinní príslušníci. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v termíne od 28.8. do 31.8. 2023 bude Krajské stredisko ÚNSS v Nitre zatvorené, z dôvodu čerpania dovolenie. Ďakujeme za pochopenie….

OZNAM

Krajské stredisko ÚNSS v Nitre si klientom a ich rodinným príslušníkom dovoľuje oznámiť, že dňa 31.7.2023 bude Krajské stredisko v Nitre z dôvodu čerpania dovoleniek ZATVORENÉ. V prípade potreby nás…

Prejsť na stránku Aktuality