Krajské stredisko ÚNSS v Nitre

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Oznam.

Vážení klienti, priatelia 🙂 Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 22.12. 2023 do 07.01.2024 bude Krajské stredisko ÚNSS v Nitre zatvorené. Rovnako sa ruší klientsky deň 03.01.2024 v Leviciach a…

Prejsť na stránku Aktuality