Poradenské dni

Na poradenské dni je potrebné sa vopred objednať na nasledujúcich telefónnych číslach: 0905469649, 037/741 8115.

Nitra

Adresa: Krajské stredisko ÚNSS Nitra, Nedbalova 540/17, Nitra
Deň a čas 1: pondelok 8:00 – 12:00
Deň a čas 2: štvrtok 8:00 – 15:00
Kontakt: 0905469649, 037/741 8115

Šaľa

Adresa: Nemocničná 1, Šaľa
Deň: prvý pondelok v mesiaci
Čas: 8:30 – 12:00
Kontakt: 0905469649, 037/741 8115

Nové Zámky

Adresa: Hlavné námestie 7, bývalý dom Odborov, Nové Zámky
Deň: prvý piatok v mesiaci
Čas: 8:30 – 12:30
Kontakt: 0949272205, 037/741 8115

Zlaté Moravce

Adresa: Denné centrum/Klub dôchodcov, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Deň: druhý pondelok v mesiaci
Čas: 9:00 – 12:00
Kontakt: 0911636421, 037/741 8115

Topoľčany

Adresa: Pribinova 14, Topoľčany
Deň: prvý pondelok v mesiaci
Čas: 9:00 – 13:00
Kontakt: 0911636421, 037/741 8115

Komárno

Adresa: Ul. J. Husa, Komárno – zadný vchod do Evanjelickej fary
Deň: druhý utorok v mesiaci
Čas: 8:30 – 13:00
Kontakt: 0949272205, 037/741 8115

Levice

Adresa: Kancelária SČK – 1.posch, Poľná 6, Levice
Deň: prvá streda v mesiaci
Čas: 8:00 – 12:00
Kontakt: 0911636421, 037/741 8115

Šahy

Adresa: Hlavné námestie 1,Šahy
Deň: druhá streda v mesiaci – je potrebné vopred sa telefonicky objednať
Čas: 9:30 – 13:00
Kontakt: 0949272205, 037/741 8115