Pozvánka na výnimočné stretnutie

V pondelok 11. marca o 9.00 sa v zasadačka SINA Nitra, n. o., Nedbalova 17 v Nitre uskutoční stretnutie členov ÚNSS s nevidiacim a nepočujúcim katolíckym kňazom Cyrilom Axelrodom z Juhoafrickej republiky.

Páter Cyril je jediný hluchoslepý kňaz na svete a v Nitre počas víkendu absolvuje bohatý program v rámci mestských ľudových misií. Hodinku si našiel aj pre členov ÚNSS, aby im porozprával o svojom poslaní, živote a práci vrátane odpovedí na otázky prítomných. Ako to bude s komunikáciou? Cyril Axelrod sa vyjadruje posunkovou rečou, ktorú prekladá tlmočník. Naše otázky mu asistent pretlmočí Lormovou dotykovou abecedou. Stretnutie je určené pre všetkých bez rozdielu náboženskej orientácie. Napriek svojmu ťažkému kombinovanému postihnutiu páter Cyril sám cestuje po svete a vie sa postarať o seba i domácnosť.