Deň nevidiacich

Na 13. novembra pripadá Deň nevidiacich. Naša základná organizácia v Šali si tiež každý rok pripomína a oslavuje tento významný deň. V tomto roku sme oslávili 9. 11. v Športovej hale v kolkárni v Šali, na tradičnom kolkárskom turnaji. Uskutočnil sa medzi družstvami s Mestskou políciou Šaľa a ZO ÚNSS Šaľa. Medzi mužmi sa umiestnili na prvom mieste pán Miroslav Martinček, na druhom pán Rudolf Drahoš a na treťom pán Igor Ďuriš. Medzi ženami sa umiestnili na prvom mieste pani Johana Pusztakurtiová na druhom mieste Anna Pintérová a na treťom mieste pani Helena Mondočko. Ďakujeme MsÚ Šaľa a pánovi primátorovi Mgr. J. Belickému za poskytnutie dotácie na uskutočnenie kolkárskeho turnaja. Na druhý deň 10. 11. sa uskutočnilo slávnostné posedenie ku Dňu nevidiacich na počesť výročia narodenia Valentina Huaya (13. novembra 1745), zakladateľa systematického vzdelávania nevidiacich ľudí. Na oslave boli prítomní naši hostia z KS ÚNSS Nitry: pani Mgr. Petra Ajdariová a pani Oľga Držiková. Na záver nám zahrala hudba na príjemné posedenie.

Foto: Oslava Dňa nevidiacich 2017 v kolkárni