Dajte zmerať deťom zrak

Krajské stredisko ÚNSS v Nitre ponúka skríningové vyšetrenie zraku prístrojom Plusoptix A 09 u detí od veku 6 mesiacov.

Prístroj dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, u ktorých iba včasné odhalenie umožní efektívnu liečbu. Štatisticky bolo zistené, že 10 % detí má nejaký zrakový problém.

Nakoľko deti v predškolskom veku nevedia, čo znamená normálne vidieť, hľadajú si podvedome rôzne kompenzačné techniky, ktoré im pomáhajú. V takýchto prípadoch ani rodičia nemusia rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy či vedieť o dedičných predpokladoch na rozvoj očných porúch. Tie sa zväčša prejavia až pri negatívnych študijných výsledkoch. Radi by sme touto službou pomohli rodičom včas odhaliť očné ochorenie ich detí.

Merania trvá 1-2 sekundy, merajú sa naraz obe oči zo vzdialenosti 1 meter a neaplikujú sa žiadne očné kvapky. Meranie je bezkontaktné a pre dieťa úplne bezpečné. Prístroj je vybavený zvukovými a svetelnými efektmi na prilákanie pozornosti dieťaťa. Výsledky meraní vyhodnotia zaškolení zamestnanci KS ÚNSS a na základe výsledkov bude každému dieťaťu vystavené písomné potvrdenie o vyšetrení, ktoré v prípade podozrenia odporučí rodičom vyšetrenie u očného lekára.

Cena preventívneho vyšetrenie je 3 €. Je možné sa individuálne objednať na nižšie uvedenom telefónnom čísle.