Ako poskytujeme sociálne služby od 21.04.2021 v Nitrianskom kraji.

ÚNSS poskytuje sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou v týchto uvedených okresných mestách nasledovne:

Nitra

Adresa: Krajské stredisko ÚNSS Nitra, Nedbalova 540/17, Nitra
Deň a čas 1: pondelok 8:00 – 12:00
Deň a čas 2: štvrtok 8:00 – 15:00
Kontakt: 0905469649, 037/741 8115

Šaľa

Adresa: Nemocničná 1, Šaľa
Deň:
prvý pondelok v mesiaci – je potrebné vopred sa telefonicky objednať
Čas: 8:30 – 12:00
Kontakt:
0905469649, 037/741 8115

Nové Zámky

Adresa: Hlavné námestie 7, bývalý dom Odborov, Nové Zámky
Deň: prvý piatok v mesiaci
Čas: 8:30 – 12:30
Kontakt: 0949272205, 037/741 8115

Topoľčany

Adresa: Pribinova 14, Topoľčany
Deň: prvý pondelok v mesiaci
Čas: 9:00 – 13:00
Kontakt: 0911636421, 037/741 8115

Komárno

Adresa: Knižnica Józsefa Szinnyeiho, Palatínova 8, Komárno
Deň: druhý utorok v mesiaci
Čas: 8:30 – 13:00
Kontakt: 0949272205, 037/741 8115

Levice

Adresa: Kancelária SČK – 1.posch, Poľná 6, Levice
Deň: prvá streda v mesiaci
Kontakt: 0911636421, 037/741 81

Šahy

Adresa: J. Kráľa 5, Šahy
Deň: len terénne sociálne služby, až do odvolania. Potrebné sa telefonicky objednať.
Kontakt: 0949272205, 037/741 8115

Zlaté Moravce

Adresa: Denné centrum/Klub dôchodcov, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Deň: len terénne sociálne služby, až do odvolania. Potrebné sa telefonicky objednať.
Čas: 9:00 – 12:00
Kontakt: 0911636421, 037/741 8115

 • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené.

Pri zhoršení epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 môže dôjsť k obmedzeniu poskytovania spôsobu terénnych a ambulantných služieb podľa aktuálneho COVID automatu. Konkrétne informácie o prípadných obmedzeniach nájdete na našej webovej stránke.

Odporúčania pre klientov ÚNSS

 • Je potrebné, aby klienti požiadali o sociálnu službu písomne, telefonicky alebo elektronický na nasledujúcich kontaktoch.
 • Neváhajte kontaktovať našich pracovníkov v prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím, či aktuálnou krízovou situáciou súvisiacou s COVID-19.

Požiadavky na klienta pre poskytnutie služby v osobnom kontakte:

 • Je potrebné sa vopred objednať na presný čas. Nevyhnutnosť potreby poskytnutia služby v osobnom kontakte vyhodnotí odborný pracovník ÚNSS a dohodne s klientom ďalší postup.
 • Podmienkou poskytnutia každej sociálnej služby zo strany klienta/sprevádzajúcej osoby je prekrytie horných dýchacích ciest.
 • Do priestorov ÚNSS nie je možné vstúpiť bez prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu.
 • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.
 • Klient/sprevádzajúca osoba sa pred poskytnutím sociálnej služby musí preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní.
 • Negatívnym výsledkom testu sa nemusia preukázať osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka definovaná v §1 ods.2  písm. c) až m) vo Vyhláške 187 ÚVZ SR zo dňa 16.04.2021.
 • Pri vstupe do priestorov je nutné použiť dezinfekciu na ruky.
 • Klient/sprevádzajúca osoba musí vyplniť záznamový hárok ohľadne možných príznakov ochorenia COVID-19.

MY sme tu pre VÁS! Ďakujeme Vám, že dbáte na bezpečnosť a zdravie nielen seba ale aj ostatných!