Ako poskytujeme sociálne služby od 15.3.2021

ÚNSS poskytuje sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

  • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby dištančnou formou – telefonicky, písomne a elektronicky.
  • Ak je požiadavka klienta ÚNSS neodkladná a nie je možné ju poskytnúť dištančnou formou je možné požiadať o poskytnutie sociálnej služby v osobnom kontaktne len na otvorených poradenských miestach.
  • Sociálne služby sú poskytované len ambulantne, terénne sociálne služby sú naďalej pozastavené. Zoznam otvorených poradenských miest nájdete na webových stránkach našich Krajských stredísk.

Odporúčania pre klientov ÚNSS

  • Je potrebné, aby klienti požiadali o sociálnu službu písomne, telefonicky alebo elektronický na nasledujúcich kontaktoch : 037/7418 115, 0905 469 649
  • Neváhajte kontaktovať našich pracovníkov v prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím, či aktuálnou krízovou situáciou súvisiacou s COVID-19.

Požiadavky na klienta pre poskytnutie služby v osobnom kontakte:

  • Je potrebné sa vopred objednať na presný čas. Nevyhnutnosť potreby poskytnutia služby v osobnom kontakte vyhodnotí odborný pracovník ÚNSS a dohodne s klientom ďalší postup.
  • Do priestorov ÚNSS je možné vstupovať len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu.
  • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.