OZNAM – Zmena poradenských dní od 22.06.2020

Od 22.06.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme  sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach

Fáza 4 prijatých opatrení

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
 • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené.

Požiadavky na klienta

 • musí byť vopred objednaný
 • musí mať prekrytie horných dýchacích ciest (rúško)
 • nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID 19
 • musí použiť dezinfekciu na ruky pri vstupe do priestorov ÚNSS
 • Klient/sprevádzajúca osoba, musí vyplniť záznamový hárok

Poradenské miesto:

 • Krajské stredisko ÚNSS Nitra, Nedbalova 540/17, 949 11 Nitra, 037/7418115.
 • Topoľčany, Pribinova 14, 1.posch
 • Mgr. Erika Šodorová 0911 636 421, sodorova@unss.sk
 • Nové Zámky, Radničná 3, 1. posch.
 • Poradenské dni v mestách Zlaté Moravce a Komárno do odvolania nebudú prebiehať. Možnosť objednania sa na poradenský deň v inom meste, prípadne uskutočnenie terénnej sociálnej práce v domácom prostredí klienta.